کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با  ۴۶۷ متر مربع مساحت در ضلع شمالی ساختمان دانشکده پرستاری ومامایی واقع شده است. این کتابخانه دارای دو سالن مطالعه است. منابع اطلاعاتی موجود کتابخانه کتاب فارسی و لاتین، نشریه فارسی و لاتین، پایان نامه، سی دی آموزشی، کتاب الکترونیک و اسناد و مدارک است.
این کتابخانه در سال ۱۳۶۵ همزمان با ادغام ۸ موسسه آموزش عالی با هدف گردآوری منابع علمی و معتبر در زمینه پرستاری و مامایی و علوم وابسته آن و فراهم آوری خدمات متناسب با نیاز دانشجویان دانشکده تاسیس گردیده است. سیستم قفسه بندی کتب از نوع باز (دسترسی آزاد مراجعه کننده) است و کتاب­ها براساس رده بندی NLM , LC طبقه ­بندی شده­ اند.

Template settings